Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Γιατί ὁ Κύριος μιλοῦσε μέ Παραβολές... (Λουκᾶ Δ' / Λουκ. 8, 4-15).


Πηγή: Αρνίον