Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Ἡ ἀληθής πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ εἶναι μυστική (Λουκᾶ B' / Β΄ Κορ. 11, 32-33 12, 1-10).


Πηγή: Αρνίον