Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Ἡ φυσική καί ὑπερφυσική ἀγάπη πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους... (Λουκᾶ B' / Λουκᾶ 6, 31-36).

... ἀδιακρίτως εἰς ποίαν κατάστασιν σχέσεως εὑρίσκονται μέ ἡμᾶς

Πηγή: Αρνίον