Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Ἀποστόλικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΘ' Κυριακῆς: Ὁμιλία περί τοῦ, ὅστις πληροφορηθῆ, ὅτι πάσα δυστυχία καί ὀδύνη ἐκ Θεοῦ ἐστίν, αὐτή ἡ πληροφορία γίνεται βάλσαμον θεραπευτικόν πάσης ὀδύνης καί θλίψεως.

Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως
Νικηφόρος Θεοτόκης

- Ποιό είναι το "φάρμακο" στις θλίψεις;

- Ποιός με βεβαιώνει ότι οι θλίψεις μου προέρχονται από τον Θεόν;

- Πώς μπορεί να με παρηγορήσει η πληροφορία ότι οι θλίψεις προέρχονται από τον Θεόν; Μα επιτρέπει ο πανάγαθος Θεός στο πλάσμα που αγαπά, θλίψεις που το παιδεύουν;

- Η άγνοια των μελλόντων αυξάνει την θλίψη από τις συμφορές που μας συμβαίνουν.