Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Διατί οὐχί μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διατί οὐχί μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; (Λουκᾶ Θ' / Λουκᾶ 12, 13-21).


Πηγή: Αρνίον