Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Προκλητική δήλωση τοῦ Πάπα: Ἀσθενὴς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπίσκεψής του στὸ Φανάρι ὁ Πάπας προέβη σὲ προκλητικὴ δήλωση σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἑνωμένη ὑπὸ τὸ ὑπόδημά του, τὴν χαρακτήρισε «ἄρρωστη»! Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἐνημερώθηκε περὶ τῆς δήλωσης, κούνησε τὸ κεφάλι τοῦ θλιμμένα καὶ εἶπε: «Προφανῶς ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀπέστειλε τὸ μήνυμά του καὶ ἐπισκέπτεται στὸ τέλος Νοεμβρίου τὴν, κατὰ τὴν ἄποψή του, ἀσθενοῦσα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου νὰ συνεχίσει τὸ πρόγραμμα τῶν προκατόχων του καὶ νὰ φροντίσει γιὰ τὴ θεραπεία της…». Θεραπεία κατὰ τὸν Πάπα εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ Πρωτείου του, μὲ ἀνταπόδοση τὴν ἀναγνώριση ἀναλόγου Πρωτείου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀπέστειλε τὸ μήνυμά του πρὸς τὸ Φανάρι στὶς 5 Νοεμβρίου, κατὰ τὴν ἀνὰ Τετάρτη γενικὴ ἀκρόαση – κατήχησή του στὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ ἐνώπιον χιλιάδων πιστῶν του. Εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Δὲν ὑπάρχει ὑγιὴς Ἐκκλησία, ὅταν οἱ πιστοί, οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ διάκονοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι περὶ τὸν Ἐπίσκοπό τους. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἑνωμένη περὶ τὸν Ἐπίσκοπο, εἶναι μία ἄρρωστη Ἐκκλησία. Ὁ Ἰησοῦς θέλησε αὐτὴν τὴν ἕνωση ὅλων τῶν πιστῶν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο. Τὸ ἴδιο καὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν διακόνων. Ὅλοι ὀφείλουν νὰ ἔχουν τὴ συνείδηση ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος καθιστᾶ ὁρατὸ τὸν δεσμὸ τοῦ καθενὸς μὲ τὴν Ἐκκλησία, καὶ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς Ἀποστόλους καὶ μὲ τὶς ἄλλες κοινότητες, οἱ ὁποῖες ἐπίσης εἶναι ἑνωμένες μὲ τοὺς Ἐπισκόπους καὶ μὲ τὸν Πάπα στὴ Μία, Μοναδικὴ (unique) Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ἡ δική μας, ἡ Ἱεραρχικὴ Ἁγία Μητέρα Ἐκκλησία».

Σημειώνεται, ὅτι κατὰ τὸν Πάπα, ὁ ὅρος «ἱεραρχικὴ» ἔχει τὴν ἔννοια ὅτι οἱ πιστοὶ καὶ οἱ κατώτεροι κληρικοὶ εἶναι ἑνωμένοι μὲ τοὺς Ἐπισκόπους καὶ αὐτοὶ μὲ τὸν Πάπα.

Εὔλογα εἶναι τὰ ἐρωτηματικά, γιατί αὐτὴ ἡ δήλωση ἀπὸ τὸν Πάπα, λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Φανάρι. Καὶ ἐπειδὴ στὸ Βατικανὸ τίποτε δὲν γίνεται τυχαία, ἔγκυροι παρατηρητὲς σχολιάζοντας τὸ γεγονὸς σημείωσαν ὅτι ὁ ἰησουίτης Πάπας ἔστειλε πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ στὸ Φανάρι ἕνα σαφὲς μήνυμα. Ὅτι δηλαδὴ παρὰ τὰ ἐπικοινωνιακά του ἀνοίγματα καὶ τὸ «προοδευτικὸ» προφὶλ ποὺ προωθεῖ, ὅσον ἀφορᾶ στὰ κοινωνικὰ ζητήματα, στὰ διεθνῆ ΜΜΕ, εἶναι βαθύτατα «παπικὸς» στὰ ἐκκλησιολογικά. Ὁ σημερινὸς «προοδευτικὸς» Πάπας, στὰ συγκεκριμένα ζητήματα περὶ Ἐκκλησίας καὶ Πρωτείου, δὲν ἔχει καμία διαφορὰ μὲ τὸν ὑπερσυντηρητικὸ προκάτοχό του Βενέδικτο. Ἡ δήλωσή του, ὅτι ἡ ἐκκλησία του εἶναι ἡ «μόνη» καὶ ἡ «ὑγιής», ὑπονοώντας ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη εἶναι «ἀσθενής», ἀποτελεῖ συνέχεια καὶ ταυτίζεται μὲ τὸ κείμενο – διακήρυξη «Dominus Jesus» τοῦ 2000, ποὺ ἦταν τῆς ἐμπνεύσεως καὶ τῆς γραφῆς τοῦ τότε καρδιναλίου Ἰωσὴφ Ράτζινγκερ, προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ Διδασκαλία τῆς Πίστεως καὶ μετέπειτα Πάπα Βενεδίκτου. Ταυτίζεται ἐπίσης μὲ τὴν παπικὴ ἐγκύκλιο «Ἵνα ἓν ὦσιν» τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β´, τὸ 1995, πάλι ἐμπνεύσεως τοῦ τότε καρδιναλίου Ράτζινγκερ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐνυπάρχει στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ διοικεῖται ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Πέτρου καὶ ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους σὲ κοινωνία μαζί του». Μία διαφορά. Ὁ σημερινὸς Πάπας ἔρχεται νὰ καταστεῖ συντηρητικότερος ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου. Ἐκείνη μιλοῦσε γιὰ «ἐλλείψεις» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ σημερινὸς Πάπας μίλησε γιὰ «ἀσθένεια»… Καὶ βέβαια ἡ δήλωση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπομακρύνει κάθε δυνατότητα προσέγγισης τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, παρὰ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν νέων «Βησσαριώνων».

Πηγή: Χριστιανική Βιβλιογραφία