Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Μεσογαίας Νικόλαος "...ἡ προοπτικὴ τῆς θεώσεως, παραμένει ἄγνωστο στὸν κόσμο δυὸ χιλιάδες χρόνια μετὰ τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου..."