Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Πρό τῶν Φώτων (Μάρκ. 1, 1- 8).

Προετοιμασία διά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ (δ. 31')


Πηγή: Αρνίον