Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Τελώνου καί Φαρισαίου - ΙΣΤ΄ Λουκᾶ / Ὁ διωγμός τῶν εὐσεβῶν (Β΄ Τιμ. 3, 10-15).


Πηγή: Αρνίον