Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Ἡ στάσις τῶν ἀνθρώπων μπροστά στό Φῶς τοῦ κόσμου - Μετά τά Φῶτα (Ματθ. 4, 12-17).


Πηγή: Αρνίον