Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Πρό τῶν Φώτων (Β΄Τιμ. 4, 5-8) Ἡ Νῆψις.

Ἡ Νῆψις - «Σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι» (δ. 29')


Πηγή: Αρνίον