Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Δι' εὐχῶν...


...τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου,
τῶν Ἁγίων θεοπατέρων Ἰωακείμ καί Ἄννης,
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου νεομάρτυρος Ἰωαννίνων
καί τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου...