Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Α΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. 11, 24 - 26).


Κατά τό ὑπόδειγμα τοῦ Μωϋσέως, ὁ ὁποῖος διά τῆς πίστεως ἔφερε τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία πορεύεται τόν δρόμον τῆς Ὀρθοδοξίας της.

Πηγή: Αρνίον