Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας (Γεροντικόν: Μ. Ἀντωνίου [Δ, 5 σέλ.10] )


1) Ἀνάληψις εὐθύνης προσωπικῶν ἁμαρτιῶν
2) Ἡ ἀδιάλειπτη παρουσία τῶν πειρασμῶν
3) Ἡ μή μεταμέλεια δι’ ὅτι πέρασε ἐκτός τῆς ἁμαρτίας

Πηγή: Αρνίον