Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Μέγα Ἀπόδειπνον Κάθ. Δευτέρα.
1) Πράξις καί θεωρία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς

2) Ἀνάλυσις τῶν δυό τροπαρίων τοῦ Μ. Κανόνος

3) «Τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας...» , «γυναίκας μοί δυό νοεῖ..» τῆς Δ΄ Ὠδῆς