Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Αἴτημα τῶν καιρῶν, ἡ ἑνότης τῶν Πιστῶν. (Τῶν Ἁγ. Πατέρων, Ἰωάν. 17, 1-13).


Πηγή: Αρνίον