Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Τό τρίπτυχον τῆς πνευματικῆς ζωῆς. (Ἁγ. Πατέρων, Α΄ Οἰκ. Συνόδου Πράξ. 20, 16-18, 28-36).


Πηγή: Αρνίον