Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Ἐκπλήξεις εἰς τό τέλος τῆς Ἱστορίας. (Δ΄ Ματθαίου / Ματθ. 8,5-13).


Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης, Σύντομον Κήρυγμα φ. 1893, Σύγχρονη δουλεία (Κυριακή Δ΄ Ματθαίου).


Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - «Τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος». (Δ΄ Ματθαίου / Ρωμ. 6, 18-23).


Φωνή Κυρίου φ. 26, 28/6/2015.


Σήμερα ἐκτός τῶν ΑΤΜ...

...λειτουργούσαν καί οἱ Ἐκκλησίες πού δυστυχῶς ὅμως δέν πρόσφεραν 50ευρα ἀλλά Σῶμα καί Αἷμα Ζωῆς Αἰωνίου...Γιά αὐτό δέν εἶχε καί τέτοια ουρά....Ἀλλά ἡ οὐράνια Τράπεζα μπορεῖ νά περιμένει...