Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σήμερα ἐκτός τῶν ΑΤΜ...

...λειτουργούσαν καί οἱ Ἐκκλησίες πού δυστυχῶς ὅμως δέν πρόσφεραν 50ευρα ἀλλά Σῶμα καί Αἷμα Ζωῆς Αἰωνίου...Γιά αὐτό δέν εἶχε καί τέτοια ουρά....Ἀλλά ἡ οὐράνια Τράπεζα μπορεῖ νά περιμένει...ἐκεῖ θά πάμε τήν τελευταία μας ἐπίσκεψη καί μάλιστα πολύ πιό ἄνετα...θά μᾶς πᾶνε τέσσερις...