Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

ΔεκαΠάρθενο ἆσμα εἰς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ.


Παρθένος άληθῶς, πρὸ τοῦ τόκου Παρθένε,
Παρθένος άληθῶς, ἐν τῷ τόκῳ Παρθένε,
Παρθένος Ἀειπάρθενος, μετὰ τόκον διέμεινας,
καὶ Παρθένον σὲ ὁμολογοῦμεν Παρθένε,
καὶ ἐλπίζομεν ἐν σοὶ Παρθένε σωθῆναι,
Παρθένων τό καύχημα.