Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - «Ἡ στάσις τῶν ἀνθρώπων μπροστά στό Φῶς τοῦ κόσμου». (Μετά τά Φῶτα / Ματθ. 4, 12-17).