Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης, Σύντομον Κήρυγμα φ. 1965, Ὁ ἀπ. Παῦλος ὑποδειγματικό πρότυπο.

Ὁ ἀπ. Παῦλος ὑποδειγματικὸ πρότυπο